*

*

*

March 23, 2013.

Shimokitazawa, Tokyo
Shimokitazawa, Tokyo
Roppongi, Tokyo
Roppongi, Tokyo
Roppongi, Tokyo
Roppongi, Tokyo
Roppongi, Tokyo
下北沢/六本木